Menu

Vision 2024

Vision for 2024

 

Humlebæk Boldklub - venskab for livet. 

Klubben vil være det naturlige samlingspunkt for alle fodboldinteresserede i byen med udvikling og trivsel som de bærende elementer. Vi arbejder målrettet for at udvikle alle spillere, så de får fantastiske fodboldoplevelser hele livet igennem. Klubhuset Gården vil være de trygge rammer for et sjovt fristed, hvor man gerne bruger tiden sammen med holdkammeraterne.

 

Klubben generelt

I 2024 vil fokus være på det sociale samvær i klubben. Det er de fællesskabende oplevelser, uden for fodboldbanen, der får spillerne til at føle, at de hører til i klubben. Klubben skal facilitere rammerne, så spillerne har mulighed for og lyst til at blive før og efter træning og kamp, for på den måde at lægge grundlaget for venskaber for livet. Klubben skal være for alle med kærlighed til fodbold, både piger og drenge. Nogle gange sammen og andre gange hver for sig.

 

Seniorholdet 

At holdet etablerer sig i serie 3, så det på sigt kan rykke op. Drømmen er at blive et top-seriehold, hvilket kræver en fødekæde af spillere. Derfor er fokus i visionen på, hvordan vi skaber gode rammer for børne- og ungdomsspillerne i klubben, så de får lyst til at blive.

 

Ungdomsholdene

At alle hold har en holdleder foruden trænerne, og at der for U15, U17 og U19 er faste årgangstrænere. Derudover skal alle spillere fra U13 og opefter introduceres til at blive ungtrænere og/eller dommere i klubben.

 

Børneholdene

At alle hold har en holdleder foruden trænerne, så trænerne kan fokusere på trænergerningen.

 

Holdleder

Holdlederne skal være med til at underbygge og facilitere det sociale fokus på holdet - og i klubben, fx stå for uddelegering af årgangsopgaver, cafévagter og juletræssalg. Holdlederen kan fx derudover hjælpe trænerne med det administrative, Kampklar, eller den direkte kommunikation til forældrene. 

Holdlederens eksakte rolle på det enkelte hold vil afhænge af trænerne og deres behov, så det er vigtigt at aftale opgaverne på forhånd.

Alle holdledere vil være tilknyttet klubbens holdleder-koordinator, så der altid er en at spørge til råds.

 

Ungtræner/dommer

Alle spillerne fra U13 og opefter skal introduceres til at blive trænere og/eller dommere gennem et kort kursus/oplæg fx i forbindelse med en træningsgang. Foruden fortællingen om selve træner/dommerjobbet skal de muligheder det giver for ungdomsjob, et godt cv og klubfællesskab også fremhæves. Dem der er motiveret bliver tilbudt trænerkursus eller dommerkursus. 

For at give plads til ungtrænerne skal træningstiderne tilrettelægges efter dem, så de fx første er trænere for et hold for derefter selv at skulle træne. En opdeling kan se sådan ud: 

U13 -> U6

U14 -> U7

U15 -> U8

U17 -> U9

U19 -> U10

Luk